2018. október 9., kedd

Új adattár! Litér község házjegyzéke 1925

Az 1860-as házjegyzéket követően a két világháború közötti Litér lakosságát is megismerhetjük az 1925-ben felvett házjegyzéken keresztül. Mindezt a mai utcanevekkel és házszámokkal egyeztetve követhetjük nyomon az új adattárban, a részletes adatbázisban pedig a háztulajdonosok anyakönyvi adataival kibővítve ismerhetjük meg a közel 100 évvel ezelőtti Litér lakóit.
Az egyszerű táblázat és az adattár elérhető az oldalsó menüből vagy az alábbi linkre kattintva:

2018. április 19., csütörtök

Új digitalizált források! Litér adózóinak 1829. évi országos összeírása

A Family Search újabb digitalizált forrásokat tett közzé, így elérhetővé váltak a korábban táblázatos formában közzétett 1829. évi országos összeírása Litérnek.
A digitalizált oldalak ingyenes regisztráció mellett megtekinthetők a Family Search saját oldalán, az alábbi linkre kattintva:
Vagy saját tárhelyünkön is megtekinthetik:
Az összeírásról bővebb információkat találhat az oldalsó menüben vagy az alábbi linkre kattintva:

2017. október 26., csütörtök

Dadai Oláh János leírása Litérrõl (1834)


Forrás: Oláh János: Balaton mellyéki túdósítások barátságos Levelekben. In: Tudományos Gyűjtemény 18. (1834), 3. sz., 59-60.

2017. október 25., szerda

Litéri kántortanítói álláshirdetés 1925-bõl
Pályázati hirdetmény


A litéri ref. egyház a lemondás folytán megüresedett kántortanítói állás ideiglenes betöltésére pályázatot hirdet. Az alkalmazás jelen tanév végéig tart. Fizetés: 80 azaz Nyolcvan aranykorona havonta, az egyház pénztárából előlegesen fizetve. Kellőleg felszerelt okmányok az esperesi hivatalhoz Alsóörs (Zalam.) küldendők. Kommunizmus alatti viselkedés, egészségi állapot igazolandó. Születési bizonyítvány csatolandó. Pályázati határidő febr. 3. Pályázók ének és imapróbára jelenjenek meg. Útiköltség nem téríttetik meg. Az állás azonnal elfoglalandó. 

Litér, 1925 január 19. 
Patkó Károly 
ref. lelkész.

Forrás: Dunántúli Protestáns Lap 36. (1925), 4-5. sz., 24.

2017. július 3., hétfő

Az 1860. évi litéri ház- és telektulajdonosok életrajzi adatai is elérhetõek!

A nemrég közölt adattár kiegészítéseként kutatható és megtekinthető az 1860. évi telekjegyzőkönyvekben található ház- és telektulajdonosok részletesebb életrajzi adatai is. Ezen adatok a főbb anyakönyvi adatokra (születés, házasságkötés, halálozás), valamint a vallás és foglalkozás adataira korlátozódnak, azonban ezen történelmi pillanatkép számos érdekes következtetés, statisztika és kimutatás alapjául is szolgálhat.
A korábbi adattár információin túl az ingatlanok telekjegyzőkönyvi helyrajzi száma és a telekjegyzőkönyv sorszáma is szerepel:
Litér község telekjegyzőkönyves házjegyzéke 1860

A kevésbé részletes adattár az oldalsó menüből vagy az alábbi linken érhető el:

2017. június 29., csütörtök

Új adattár! Litér község 1860. évi házjegyzéke


Litér azon szerencsés községek egyike a Veszprémi járásban, amelynek fennmaradtak telekjegyzőkönyves térképei és iratai. Ezen iratoknak köszönhetően pontosan beazonosíthatók a XIX. század közepi község házai, telkei és azok birtokosai. Az alábbi táblázatban a mai utca és házszám alapján tekinthetjük végig, hogy 1860-ban kiknek a tulajdonában lévő ház állt a jelenlegi ház helyén, mely a földműves családok esetében a lakókat is jelentette.

Az adattár az oldalsó menüben és az alábbi linkre kattintva érhető el: https://literadattar.blogspot.hu/p/liter-kozseg_29.html

2017. június 22., csütörtök

Új adattár! Litér község I. világháborús hõsei 1914–1918

Az első világháború 2014–2018 közötti centenáriumára összegyűjtésre kerültek Litér község hősi halottai, akiknek a két világháború között állított hősi emlékmű is mementóul szolgál. A hazáért hősi halált halt 17 litéri lakos személye a legtöbb esetben jól beazonosítható, személyes adataik váltak ismertté a kutatás eredményei által, kiegészítve hadiözvegyeik, hadiárváik, valamint személyes sorsuk néhány egyéb családi tragédiáival, amely az adattárban fellelhető:
https://literadattar.blogspot.hu/p/liter-i-vilaghaborus-hosei.html