Litér község adózóinak országos összeírása 1829

Conscriptio Regnicolaris
1828-1832

Az 1827. évi VII. tc. elrendelte az adórendszer átszervezésének előkészítésére az ország adózó lakosságának összeírását. Az összeírás Erdély kivételével az egész országra kiterjedt beleszámítva Horvátországot, Szlavóniát és a Tengermelléket is. Az országgyűlés az összeírás végrehajtását a nádor felügyelete alá helyezte s a nádor mellé az ügyek vitelére külön országos bizottságot (regnicolaris deputatio) és összeírási albizottságot (regnicolaris subdeputatio) küldött ki. A nádor a bizottságok által, az általános elvek szemmeltartásával kidolgozott összeírási lapokat megküldötte az egyes vármegyék, városok és közigazgatási kerületek összeírási bizottságainak.


Az országos összeírás keretein belül került sor Litér község adózó lakosainak (nem nemeseknek) az összeírására is 1829-ben, melynek dokumentumait Veszprémben zárta le a két összeíró: bodonlakai Zombory Gábor, mint országos delegált külső összeíró, valamint Veszprém vármegye részéről Jursich János összeíró, akik 1829. március 29-i dátummal, aláírásukkal és nemesi pecsétjükkel ellátva hitelesítették az összeírást. Az összeírás során segítségükre volt litéri tisztviselőket és egyéb személyeket is név szerint megemlíti: Pőcz Mihály bíró, Szenes László jegyző, Bollók Ferenc esküdt, valamint Pőcz Péter, Csoknyai Pál, Takács Mihály jobbágyok, és Tóth Ferenc zsellér.
Litéren összesen 87 személyt írtak össze név szerint, akik általában egyben a családfők is, azonban további családtagjaik csak számszerűleg vannak megemlítve. Az összeírás azonban bemutatja a litéri adózók jogállását; házuk, szántóföldjük, rétjük és szőlőjük nagyságát, valamint állatállományukat. Mindez értékes forrást jelent a reformkori falu lakóinak vagyoni különbségeinek meghatározására.

Az eredeti latin nyelvű táblázat, és mellette lévő munkalapon a magyar fordítás elérhető az alábbi linkre kattintva:
Litér adózóinak összeírása latin és magyar táblázatban

Az összeírás eredeti oldalairól készült mikrofilm másolat az alábbi linkre kattintva érhető el:
Litér - Conscriptio Regnicolaris 1828

A forrásban előforduló mértékegységek magyarázata:
kaszás (lat. falcastrum): egy kaszás egy nap alatt le tud kaszálni
krajcár (Kr., lat. xr.): konvenciós forint váltópénze
□öl, négyszögöl (lat. □ orgya): 0,0003596651 ha = 3,596651 m²
pozsonyi mérő (lat. metretum Posoniensis): 62,4984 liter (gabona mérésére)
rajnai forint (R. Ft., lat. Rfl.): konvenciós forint, 11,693 gramm színezüstöt tartalmazott, váltója 60 krajcár