Litér község házjegyzéke 1860

Litér azon szerencsés községek egyike a Veszprémi járásban, amelynek fennmaradt a telekjegyzőkönyves térképe, telekjegyzőkönyvei 1860-tól az 1920-as/1930-as évekig, valamint az 1860. évi helyrajzi szám iktatója. Ezen iratoknak köszönhetően pontosan beazonosíthatók a XIX. század közepi község házai, telkei és azok birtokosai. Az alábbi táblázatban a mai utca és házszám alapján tekinthetjük végig, hogy 1860-ban kiknek a tulajdonában lévő ház állt a jelenlegi ház helyén, mely a földműves családok esetében a lakókat is jelentette.

Az adattárban szereplő birtokosok részletesebb, személyes életrajzi adatait is felsorakoztató táblázata az alábbi link alatt érhető el:
Litér község telekjegyzőkönyves házjegyzéke 1860

Litér község házjegyzéke 1860-ban
Házszám
1860
Utca (2017)
2017
1860
A ház- és telektulajdonos neve
Megjegyzés
Dózsa György utca
1.
-
Közös birtokosok határozatlan arányban:
1. Matkovich István özvegye, született Zelenka Lídia
2. Matkovich Balázs közbirtokos, nőtlen nagykorú, Mezőszentgyörgyön
3. Matkovich Apollónia, férjezett gróf Beleznay Ferencné, Pesten
4. Matkovich Emília, férjezett Szabó Zsigmondné, Dunaföldváron
5. Matkovich Tivadar közbirtokos, nős Sárközy Herminával
(Képviselve Eszes János által, lásd 2. sz. jkv.)
nemesi birtok, szántóföld és rét
Dózsa György utca
2.
-
Litéri közbirtokosság
(Képviselve Hajas László által)
nemesi birtok, kert a beltelekben
Dózsa György utca
2.
-
"Közös birtokosok határozatlan arányban:
1. Matkovich István özvegye, született Zelenka Lídia
2. Matkovich Balázs közbirtokos, nőtlen nagykorú, Mezőszentgyörgyön
3. Matkovich Apollónia, férjezett gróf Beleznay Ferencné, Pesten
4. Matkovich Emília, férjezett Szabó Zsigmondné, Dunaföldváron
5. Matkovich Tivadar közbirtokos, nős Sárközy Herminával
(Képviselve Eszes János által, lásd 2. sz. jkv.)"
nemesi birtok, kert a beltelekben
Dózsa György utca
2.
-
Kopácsy József közbirtokos és neje, Késmárky Mária
(Képviselve nagykorú fia, Kopácsy Viktor által)
nemesi birtok, kert a beltelekben
Dózsa György utca
3.
-
Közös birtokosok határozatlan arányban:
1. Matkovich István özvegye, született Zelenka Lídia
2. Matkovich Balázs közbirtokos, nőtlen nagykorú, Mezőszentgyörgyön
3. Matkovich Apollónia, férjezett gróf Beleznay Ferencné, Pesten
4. Matkovich Emília, férjezett Szabó Zsigmondné, Dunaföldváron
5. Matkovich Tivadar közbirtokos, nős Sárközy Herminával
(Képviselve Eszes János által, lásd 2. sz. jkv.)
nemesi birtok, szántóföld és rét
Dózsa György utca
4.
-
Kenessey Dánielné, született Mészöly Katalin, Kajáron
nemesi birtok, kert a beltelekben
Dózsa György utca
4.
-
Közös birtokosok határozatlan arányban:
1. Stettner Ignácné, született Jagasits Karolina, Szombathely
2. Boronkay Ferencné, született Jagasits Franciska
mint zálogbirtokosok.
Közös birtokosok határozatlan arányban:
1. Harmath Gábor özvegye, született Kovács Julianna
2. Harmath Terézia, férjezett Boronkay Istvánné
3. Harmath Julianna, férjezett Szabó Jánosné
4. Harmath István, nőtlen nagykorú
5. Harmath Gábor, nőtlen nagykorú, Mezőszentgyörgyön
mint zálogtulajdonosok.
nemesi birtok, kert a beltelekben
Dózsa György utca
5.
-
Közös birtokosok határozatlan arányban:
1. Matkovich István özvegye, született Zelenka Lídia
2. Matkovich Balázs közbirtokos, nőtlen nagykorú, Mezőszentgyörgyön
3. Matkovich Apollónia, férjezett gróf Beleznay Ferencné, Pesten
4. Matkovich Emília, férjezett Szabó Zsigmondné, Dunaföldváron
5. Matkovich Tivadar közbirtokos, nős Sárközy Herminával
(Képviselve Eszes János által, lásd 2. sz. jkv.)
nemesi birtok, szántóföld és rét
Dózsa György utca
6.
103.
Közös birtokosok határozatlan arányban:
1. Hajas István özvegye, született Fichtner Lídia
2. Hajas László közbirtokos, nőtlen nagykorú
3. Hajas Julianna, férjezett Dukovits Györgyné, Palotán
4. Hajas Zsófia, özvegy Baditz Imréné, Szentgyörgyön
5. Hajas Anna, férjezett Mester Istvánné
6. Hajas Erzsébet, férjezett Árvay Józsefné, Szentkirályszabadin
7. Hajas Ágnes, férjezett Kenessey Gáborné, Küngösön
és az elhunyt Hajas Terézia, férjezett néhai Szántó Jánosné örökösei
8. Szántó Mária, hajadon kiskorú
9. Szántó Eszter, hajadon kiskorú
úgyszintén az elhunyt Hajas Eszter, férjezett néhai Bőczén Istvánné árvája
10. Bőczén Imre, nőtlen kiskorú"
nemesi birtok, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
7.
-
Közös birtokosok határozatlan arányban:
1. Matkovich István özvegye, született Zelenka Lídia
2. Matkovich Balázs közbirtokos, nőtlen nagykorú, Mezőszentgyörgyön
3. Matkovich Apollónia, férjezett gróf Beleznay Ferencné, Pesten
4. Matkovich Emília, férjezett Szabó Zsigmondné, Dunaföldváron
5. Matkovich Tivadar közbirtokos, nős Sárközy Herminával
(Képviselve Eszes János által, lásd 2. sz. jkv.)
nemesi birtok, szántóföld és rét
Dózsa György utca
8.
102.
Kenessey Dánielné, született Mészöly Katalin, Kajáron
nemesi birtok, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
9.
-
Közös birtokosok határozatlan arányban:
1. Matkovich István özvegye, született Zelenka Lídia
2. Matkovich Balázs közbirtokos, nőtlen nagykorú, Mezőszentgyörgyön
3. Matkovich Apollónia, férjezett gróf Beleznay Ferencné, Pesten
4. Matkovich Emília, férjezett Szabó Zsigmondné, Dunaföldváron
5. Matkovich Tivadar közbirtokos, nős Sárközy Herminával
(Képviselve Eszes János által, lásd 2. sz. jkv.)
nemesi birtok, szántóföld és rét
Dózsa György utca
10.
102.
Kenessey Dánielné, született Mészely Katalin, Kajáron
nemesi birtok, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
10/A.
-
Kopácsy József közbirtokos és neje, Késmárky Mária
(Képviselve nagykorú fia, Kopácsy Viktor által)
nemesi birtok, kert a beltelekben
Dózsa György utca
11.
-
Közös birtokosok határozatlan arányban:
1. Matkovich István özvegye, született Zelenka Lídia
2. Matkovich Balázs közbirtokos, nőtlen nagykorú, Mezőszentgyörgyön
3. Matkovich Apollónia, férjezett gróf Beleznay Ferencné, Pesten
4. Matkovich Emília, férjezett Szabó Zsigmondné, Dunaföldváron
5. Matkovich Tivadar közbirtokos, nős Sárközy Herminával
(Képviselve Eszes János által, lásd 2. sz. jkv.)
nemesi birtok, szántóföld és rét
Dózsa György utca
12.
-
Kopácsy József közbirtokos és neje, Késmárky Mária
(Képviselve nagykorú fia, Kopácsy Viktor által)
nemesi birtok, kert a beltelekben
Dózsa György utca
13.
1.
Tóth Péter zsellér, nős Kálmán Zsuzsannával
zsellérbirtok, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
13.
2.
Tóth István (ifjú) földműves, nős Eszes Lídiával
⅜ telek, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
13.
3.
Cseszregi István zsellér és neje, Fekete Lídia
zsellérbirtok, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
14.
-
Kopácsy József közbirtokos és neje, Késmárky Mária
(Képviselve nagykorú fia, Kopácsy Viktor által)
nemesi birtok, kert a beltelekben
Dózsa György utca
15.
4.
Csatári Mihály földműves, nős László Katalinnal
¼ telek, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
15.
5.
Közös birtokosok határozatlan arányban:
1. Matkovich István özvegye, született Zelenka Lídia
2. Matkovich Balázs közbirtokos, nőtlen nagykorú, Mezőszentgyörgyön
3. Matkovich Apollónia, férjezett gróf Beleznay Ferencné, Pesten
4. Matkovich Emília, férjezett Szabó Zsigmondné, Dunaföldváron
5. Matkovich Tivadar közbirtokos, nős Sárközy Herminával
(Képviselve Eszes János által, lásd 2. sz. jkv.)
nemesi birtok, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
16.
101 ½.
Fülöp János zsellér és neje, Csere Zsófia
zsellérbirtok, ház a 101. házzal közös udvarral
Dózsa György utca
16.
101.
Borsó György zsellér, özvegy
zsellérbirtok, ház a 101 ½. házzal közös udvarral
Dózsa György utca
17.
6.
Papp János földműves, nős Fazekas Évával
3/16 telek, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
18.
100.
Közös birtokosok határozatlan arányban:
1. Jakab Ferenc özvegye, született Szűcs Katalin
és gyermekei
2. Jakab János, nőtlen kiskorú
3. Jakab Lídia, hajadon kiskorú
zsellérbirtok, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
19.
7.
Chepely Ferenc közbirtokos és neje, Saáry Lídia
nemesi birtok, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
20.
99.
Pőcz Péter földműves, nős Tálos Juliannával
¼ telek, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
21.
-
Chepely Károly közbirtokos, nős Kenessey Eszterrel
nemesi birtok, házhely udvarral és kerttel
Dózsa György utca
21.
9.
Chepely Ferenc közbirtokos és neje, Saáry Lídia
nemesi birtok, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
22.
98.
Közös birtokosok határozatlan arányban:
1. Stettner Ignácné, született Jagasics Karolina, Szombathely
2. Boronkay Ferencné, született Jagasics Franciska
mint zálogbirtokosok.
Közös birtokosok határozatlan arányban:
1. Harmath Gábor özvegye, született Kovács Julianna
2. Harmath Terézia, férjezett Boronkay Istvánné
3. Harmath Julianna, férjezett Szabó Jánosné
4. Harmath István, nőtlen nagykorú
5. Harmath Gábor, nőtlen nagykorú, Mezőszentgyörgyön
mint zálogtulajdonosok.
nemesi birtok, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
22.
97.
Szűcs János földműves, nős Szabó Juliannával
zsellérbirtok, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
23.
10.
Takács Imre közbirtokos és neje, Horváth Lídia
nemesi birtok, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
24.
96.
Litér község
(Képviselve Eszes János bíró által)
községi birtok, ház (kovácslak)
Dózsa György utca
25.
11.
Mester Ferenc közbirtokos és neje, Komáromy Katalin
nemesi birtok, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
26.
95.
Közös birtokosok határozatlan arányban:
1. Matkovich István özvegye, született Zelenka Lídia
2. Matkovich Balázs közbirtokos, nőtlen nagykorú, Mezőszentgyörgyön
3. Matkovich Apollónia, férjezett gróf Beleznay Ferencné, Pesten
4. Matkovich Emília, férjezett Szabó Zsigmondné, Dunaföldváron
5. Matkovich Tivadar közbirtokos, nős Sárközy Herminával
(Képviselve Eszes János által, lásd 2. sz. jkv.)
nemesi birtok, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
27.
12.
Ujj János özvegye, született Tóthik Zsuzsanna
½ telek, ház a 13. házzal közös udvarral
Dózsa György utca
27.
13.
Ujj Pál földműves, nős Baranyai Zsuzsannával
½ telek, ház a 12. házzal közös udvarral
Dózsa György utca
28.
95.
Közös birtokosok határozatlan arányban:
1. Matkovich István özvegye, született Zelenka Lídia
2. Matkovich Balázs közbirtokos, nőtlen nagykorú, Mezőszentgyörgyön
3. Matkovich Apollónia, férjezett gróf Beleznay Ferencné, Pesten
4. Matkovich Emília, férjezett Szabó Zsigmondné, Dunaföldváron
5. Matkovich Tivadar közbirtokos, nős Sárközy Herminával
(Képviselve Eszes János által, lásd 2. sz. jkv.)
nemesi birtok, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
29.
14.
Az 1855. évben elhunyt Csere János földműves hagyatéka
(Képviselve özvegye, Tóthik Rebeka által)
⅜ telek, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
30.
95.
Közös birtokosok határozatlan arányban:
1. Matkovich István özvegye, született Zelenka Lídia
2. Matkovich Balázs közbirtokos, nőtlen nagykorú, Mezőszentgyörgyön
3. Matkovich Apollónia, férjezett gróf Beleznay Ferencné, Pesten
4. Matkovich Emília, férjezett Szabó Zsigmondné, Dunaföldváron
5. Matkovich Tivadar közbirtokos, nős Sárközy Herminával
(Képviselve Eszes János által, lásd 2. sz. jkv.)
nemesi birtok, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
-
15.
Fehér János földműves és neje, Silhányi Éva
½ telek, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
-
16.
Váradi István földműves, nős Csere Zsuzsannával
½ telek, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
32.
94.
Nagy János (öreg) földműves, özvegy
⅜ telek, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
33.
17.
Papp István (öreg) földműves, nős Mónos Juliannával
⅜ telek, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
33.
18.
Eszes István földműves, nős Szabó Sárával
½ telek, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
34.
93.
Közös birtokosok határozatlan arányban:
1. Vaczkó János (öreg), özvegy
és gyermekei
2. Vaczkó Pál földműves, nős Bácsi Zsuzsannával
3. Vaczkó János földműves, nős Kiss Zsófiával
⅜ telek, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
35.
19.
Közös birtokosok határozatlan arányban:
1. Matkovich István özvegye, született Zelenka Lídia
2. Matkovich Balázs közbirtokos, nőtlen nagykorú, Mezőszentgyörgyön
3. Matkovich Apollónia, férjezett gróf Beleznay Ferencné, Pesten
4. Matkovich Emília, férjezett Szabó Zsigmondné, Dunaföldváron
5. Matkovich Tivadar közbirtokos, nős Sárközy Herminával
(Képviselve Eszes János által, lásd 2. sz. jkv.)
nemesi birtok, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
36.
91.
Kaki Ferenc földműves, nős Papp Katalinnal
½ telek, ház udvarral
Dózsa György utca
36.
92.
Kaki Ferenc földműves és neje, Papp Katalin
zsellérbirtok, ház udvarral
Dózsa György utca
37.
19.
Közös birtokosok határozatlan arányban:
1. Matkovich István özvegye, született Zelenka Lídia
2. Matkovich Balázs közbirtokos, nőtlen nagykorú, Mezőszentgyörgyön
3. Matkovich Apollónia, férjezett gróf Beleznay Ferencné, Pesten
4. Matkovich Emília, férjezett Szabó Zsigmondné, Dunaföldváron
5. Matkovich Tivadar közbirtokos, nős Sárközy Herminával
(Képviselve Eszes János által, lásd 2. sz. jkv.)
nemesi birtok, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
37.
20.
Takács István (öreg) földműves, nős Károlyi Erzsébettel
¼ telek, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
38.
90.
Közös birtokosok határozatlan arányban:
1. Takács Ferenc özvegye, született Simon Julianna
és leánya
2. Takács Lídia, hajadon kiskorú
½ telek, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
39.
21.
Körmendi János földműves, nős Eszes Sárával
½ telek, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
40.
89.
Kőrössy József özvegye, született Katona Eszter, Veszprémben
(Képviselve Eszes János által, lásd a jkv. 2. sz.)
nemesi birtok, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
40.
88.
Kőrössy József özvegye, született Katona Eszter tulajdonosa a teleknek
Kovács János zsellér, nős Takács Zsuzsannával tulajdonosa az épületnek és haszonélvezője a teleknek
beltelek, nemesi birtok, ház udvarral
Dózsa György utca
41.
22.
Mester Mihály földműves, nős Tóth Juliannával
½ telek, ház a 23. házzal közös udvarral
Dózsa György utca
41.
23.
Mester Ferenc földműves, nős Komáromy Katalinnal
½ telek, ház a 22. házzal közös udvarral
Dózsa György utca
42.
87.
Közös birtokosok határozatlan arányban:
1. Eszes János özvegye, született Váradi Zsuzsanna
és fia
2. Eszes János földműves, nős Tánczos Sárával
½ telek, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
42.
86.
Közös birtokosok határozatlan arányban:
1. Füst Józsefné, született Takács Éva
és a meghalt első férjének, Papp Péternek örököse
2. Papp Lídia, hajadon kiskorú
½ telek, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
43.
24.
Litéri református iskola
(Képviselve Kaki Gergely kurátos által)
iskolabirtok, ház (tanítólak) udvarral
Dózsa György utca
43.
25.
Litér község
(Képviselve Eszes János bíró által)
községi birtok, ház (pásztorlak)
Dózsa György utca
45.
-
Litéri református lelkészi hivatal
(Képviselve Kaki Gergely kurátos által)
református templom
Dózsa György utca
46.
85.
Takács János (öreg) földműves, nős Bollók Juliannával
zsellérbirtok, ház a 84. házzal közös udvarral
Dózsa György utca
46.
84.
Takács Pál (öreg) földműves, nős Papp Erzsébettel
⅛ telek, ház a 85. házzal közös udvarral
Dózsa György utca
46.
83.
Fábián Ferenc földműves, özvegy
¼ telek, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
47.
31.
Litéri református lelkészi hivatal
(Képviselve Kaki Gergely kurátos által)
lelkészi birtok, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
49.
31 ½.
Kiliti József földműves, nős Tálos Lídiával
¾ telek, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
50.
82.
Papp Pál földműves, nős Kovács Évával
3/16 telek, ház a 81. házzal közös udvarral
Dózsa György utca
50.
81.
Óhegyi Péter zsellér és neje, Borsó Zsuzsanna
zsellérbirtok, ház a 82. házzal közös udvarral
Dózsa György utca
51.
32.
Pőcz Pál földműves, nős Ujj Lídiával
½ telek, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
-
80.
Litér község
(Képviselve Eszes János bíró által)
községi birtok, ház
Dózsa György utca
52.
79.
Csoknyai János földműves, nős Csatári Annával
zsellérbirtok, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
53.
33.
Közös birtokosok határozatlan arányban:
1. Borsó Zsófia, hajadon kiskorú
2. Borsó Pál, nőtlen kiskorú
3. Borsó József, nőtlen kiskorú
(Képviselve Kiliti József gyám által)
¼ telek, fél ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
53.
33.
Borsó János (öreg) földműves, nős Varga Évával
¼ telek, fél ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
54.
78.
Mester Sándor földműves és neje, Fehér Erzsébet
zsellérbirtok, ház a 77. házzal közös udvarral
Dózsa György utca
54.
77.
Csatári János földműves, nős Szalai Erzsébettel
¼ telek, ház a 78. házzal közös udvarral
Dózsa György utca
55.
34.
Király Ferenc földműves, nős Csőre Erzsébettel
½ telek, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
55.
-
Közös birtokosok határozatlan arányban:
1. Stettner Ignácné, született Jagasics Karolina, Szombathely
2. Boronkay Ferencné, született Jagasics Franciska
mint zálogbirtokosok.
Közös birtokosok határozatlan arányban:
1. Harmath Gábor özvegye, született Kovács Julianna
2. Harmath Terézia, férjezett Boronkay Istvánné
3. Harmath Julianna, férjezett Szabó Jánosné
4. Harmath István, nőtlen nagykorú
5. Harmath Gábor, nőtlen nagykorú, Mezőszentgyörgyön
mint zálogtulajdonosok.
⅜ telek, házhely udvarral és kerttel
Dózsa György utca
56.
75.
Zsámár István földműves és neje, Kálmán Sára
½ telek, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
57.
35.
Nagy János (ifjú) földműves és neje, Budai Zsófia
¼ telek, ház a 36. házzal közös udvarral
Dózsa György utca
57.
36.
Pőcz János földműves, nős Szabó Máriával
¼ telek, ház a 35. házzal közös udvarral
Dózsa György utca
58.
74.
Kaki Gergely földműves, nős Kovács Zsuzsannával
¾ telek, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
58.
73.
Csere János földműves, özvegy
½ telek, ház udvarral
Dózsa György utca
59.
37.
László Pál zsellér, özvegy
zsellérbirtok, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
60.
72.
Takács Mihály földműves, nős Patonai Katalinnal
½ telek, ház a 71. házzal közös udvarral
Dózsa György utca
60.
71.
Takács Pál (ifjú) földműves, nős Körmendi Katalinnal
¼ telek, ház a 72. házzal közös udvarral
Dózsa György utca
61.
38.
Közös birtokosok határozatlan arányban:
1. Kovács János özvegye, született Székelyi Katalin
és gyermekei
2. Kovács János, nőtlen kiskorú
3. Kovács Katalin, hajadon kiskorú
zsellérbirtok, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
63.
39.
Litér község
(Képviselve Eszes János bíró által)
községi birtok, ház udvarral
Dózsa György utca
64.
70.
Tóth Ferenc földműves, nős Surányi Évával
½ telek, ház a 69. házzal közös udvarral
Dózsa György utca
64.
69.
Tóth István földműves, nős Molnár Zsófiával
½ telek, ház a 70. házzal közös udvarral
Dózsa György utca
65.
40.
Csere József zsellér és neje, Molnár Zsófia
zsellérbirtok, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
66.
68.
Pőcz Benedek földműves, nős Tarsó Juliannával
¼ telek, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
67.
41.
Közös birtokosok határozatlan arányban:
1. Surányi János özvegye, született Horváth Éva
2. Surányi János (ifjú) zsellér, nős Simon Juliannával
3. Surányi Éva, férjezett Tóth Ferencné
4. Surányi Zsófia, hajadaon nagykorú
zsellérbirtok, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
68.
67.
Közös birtokosok határozatlan arányban:
1. Kaki Katalin, hajadon nagykorú
2. Kaki Ferenc, nőtlen nagykorú
(Képviselve Kiliti József gyám által)
zsellérbirtok, ház a 66. házzal közös udvarral
Dózsa György utca
68.
66.
Horváth Mihály földműves, nős Bikádi Zsuzsannával
¼ telek, ház a 67. házzal közös udvarral
Dózsa György utca
69.
42.
Nagy Pál földműves, nős Ujj Zsuzsannával
zsellérbirtok, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
70.
65.
Az 1859-ben meghalt Kiss Ferenc földműves hagyatéka
(Képviselve nagykorú leánya, Kiss Zsófia, férjezett Vaczkó Jánosné által)
½ telek, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
71.
43.
Tóth János (Csizmadia) zsellér, nős Csetényi Zsuzsannával
zsellérbirtok, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
72.
64.
Közös birtokosok határozatlan arányban:
1. Papp József özvegye, született Németh Zsuzsanna
és gyermekei
2. Papp József földműves, nős Zsámár Zsuzsannával
3. Papp István, nőtlen kiskorú
¼ telek, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
73.
44.
Kovács István zsellér és neje, Nagy Sára
zsellérbirtok, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
74.
63.
Kaki János földműves, nős Herczeg Juliannával
½ telek, ház udvarral és kerttel
Dózsa György utca
76.
62.
Közös birtokosok határozatlan arányban:
1. Jakab Ferenc özvegye, született Horváth Sára
és az 1858-ban meghalt
2. Jakab Julianna, férjezett néhai Ábrahám Mihályné hagyatéka
zsellérbirtok, ház udvarral és kerttel
Petőfi Sándor utca
1.
45.
Kálmán István zsellér és neje, Ábrahám Sára
zsellérbirtok, ház udvarral
Petőfi Sándor utca
2.
61.
Miklós István, nőtlen nagykorú
zsellérbirtok, ház udvarral
Petőfi Sándor utca
3.
46 ½.
Papp István (ifjú) zsellér és neje, László Sára
zsellérbirtok, ház a 46. házzal közös udvarral
Petőfi Sándor utca
3.
46.
Az 1858. évben meghalt Nagy Ferenc hagyatéka
(Képviselve özvegye, született Csajághy Zsófia által)
zsellérbirtok, ház a 46 ½. házzal közös udvarral
Petőfi Sándor utca
4.
60.
Takács István zsellér, nős Varga Zsuzsannával
zsellérbirtok, ház udvarral
Petőfi Sándor utca
5.
47.
Kiss János zsellér, nős, Nagy Zsófiával
zsellérbirtok, ház udvarral
Petőfi Sándor utca
6.
59.
Tóth János (Eőri) zsellér és neje, Dezső Julianna
zsellérbirtok, ház udvarral
Petőfi Sándor utca
7.
-
Kopácsy József közbirtokos és neje, Késmárky Mária
(Képviselve nagykorú fia, Kopácsy Viktor által)
nemesi birtok, birkaakol udvarral
Petőfi Sándor utca
10.
56 ½.
Szente Mihály zsellér, nős Csere Sárával
zsellérbirtok, ház az 56. házzal közös udvarral
Petőfi Sándor utca
10.
56.
Szente István zsellér, özvegy
zsellérbirtok, ház az 56 ½. házzal közös udvarral
Petőfi Sándor utca
12.
55.
Székelyi Péter zsellér, nős Horváth Juliannával
zsellérbirtok, ház udvarral és kerttel
Petőfi Sándor utca
13.
48.
Kopácsy József közbirtokos és neje, Késmárky Mária
(Képviselve nagykorú fia, Kopácsy Viktor által)
nemesi birtok, cselédház udvarral és kerttel
Petőfi Sándor utca
14.
54.
Közös birtokosok határozatlan arányban:
1. Piros János zsellér, nős Keskeny Sárával
2. Piros Sára, hajadon nagykorú
zsellérbirtok, ház udvarral és kerttel
Petőfi Sándor utca
16.
53 ½.
Horváth János zsellér, nős Papp Lídiával
zsellérbirtok, ház az 53. házzal közös udvarral
Petőfi Sándor utca
16.
53.
Németh Mihályné, született Béczi Zsuzsanna
zsellérbirtok, ház az 53 ½. házzal közös udvarral
Petőfi Sándor utca
17.
49.
Miklós János zsellér, nős Juhász Zsuzsannával
zsellérbirtok, ház udvarral
Petőfi Sándor utca
18.
51.
Kiliti Mihály zsellér, nős Füst Erzsébettel
zsellérbirtok, ház az 52. házzal közös udvarral
Petőfi Sándor utca
18.
52.
Jakab Pál takács és neje, Piros Éva
zsellérbirtok, ház az 51. házzal közös udvarral
Petőfi Sándor utca
31.
50.
Mészáros József zsellér, nős Osváth Erzsébettel
zsellérbirtok, ház udvarral és kerttel
Templom utca
1.
-
Litéri református iskola
(Képviselve Kaki Gergely kurátos által)
iskolabirtok, szérűskert a beltelekben
Templom utca
3.
30.
Szalai Pál földműves, nős Papp Zsuzsannával
¼ telek, ház udvarral
Templom utca
4.
-
Litér község
(Képviselve Eszes János bíró által)
községi birtok, rét és pálinkás épület a Falualattiban
Templom utca
5.
29.
Borsó János (ifjú) zsellér, nős László Évával
zsellérbirtok, ház udvarral
Templom utca
6.
-
Litér község
(Képviselve Eszes János bíró által)
községi birtok, rét és pálinkás épület a Falualattiban
Templom utca
7.
28.
Takács József zsellér, nős László Sárával
zsellérbirtok, ház udvarral
Templom utca
8.
-
Litér község
(Képviselve Eszes János bíró által)
községi birtok, rét és pálinkás épület a Falualattiban
Templom utca
9.
27.
Mester István földműves, nős Hajas Annával
¼ telek, ház udvarral
Templom utca
11.
26.
Közös birtokosok határozatlan arányban:
1. Hajas István özvegye, született Fichtner Lídia
2. Hajas László közbirtokos, nőtlen nagykorú
3. Hajas Julianna, férjezett Dukovits Györgyné, Palotán
4. Hajas Zsófia, özvegy Baditz Imréné, Szentgyörgyön
5. Hajas Anna, férjezett Mester Istvánné
6. Hajas Erzsébet, férjezett Árvay Józsefné, Szentkirályszabadin
7. Hajas Ágnes, férjezett Kenessey Gáborné, Küngösön
és az elhunyt Hajas Terézia, férjezett néhai Szántó Jánosné örökösei
8. Szántó Mária, hajadon kiskorú
9. Szántó Eszter, hajadon kiskorú
úgyszintén az elhunyt Hajas Eszter, férjezett néhai Bőczén Istvánné árvája
10. Bőczén Imre, nőtlen kiskorú
nemesi birtok, ház udvarral és kerttel
Bajcsy-Zsilinszky utca
57.
58.
Kopácsy József közbirtokos és neje, Késmárky Mária
(Képviselve nagykorú fia, Kopácsy Viktor által)
nemesi birtok, ház gazdasági épületekkel és udvarral
Bajcsy-Zsilinszky utca
66.
57.
Közös birtokosok határozatlan arányban:
1. Szente Ferenc, nőtlen kiskorú
2. Szente Sándor, nőtlen kiskorú
(Képviselve anyjuk, most Borsi Györgyné, született Bollók Zsuzsanna által)
zsellérbirtok, ház udvarral és kerttel
Forrás:
MNL VeML XV.11.a 23. Litér telekjegyzőkönyves térképe
MNL VeML VII.6.c.bb Litér telekjegyzőkönyvei
MNL VeML VII.6.c.dd Litér helyrajzi szám iktatója